An Pag-eksperemento sa Tataramon; Pang-aro’aldaw na Dementasion: 31.5 Hulyo 2013

Hale sa sacong diornal:

Ngonian na Hulyo nagcaigawa aco nin macosog na pag’gabat sa pagmati — pisical asin espirituwal. Doang semana aco nagsacit sa init asin colog kan trancaso. Nagcaigwa man aco nin biglang pag’gabat sa sacong bo’ot.

Ano an nasa bulan na ini ta enterong hawac asin calag ko nagsapo nin daculang kasacitan? Asin bago pa man matapos an Hulyo nagcaigwa man aco nin kagabatan sa pag’iisip.

Minsan pinaghorophoropan co an sacong metodolohiya — kung pacarhay pa man ini? O luma na asin caipuhan nang ba’guhan?

Sa pag’abot can Agosto, pinapangadyi co sa cagorangnan na ta’wan aco nin caliwanagan.

——-

An sacong camot naghahanap nin lapis — dai macahalat sa pagurat sa sadiring tataramon, sa osipon asin rawitdawit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s