Kunsabagay

Kita-kita na man lang an rayaon digdi
Marhay pa mag-iristoryahan na lang kita.

Si may mga tsismis diyan
Sige lang: pahalnasi na an mga dila nindo
Ta nganing madangog mi man an liriko
Kan buhay asin kan buhay asin kan buhay

Si may mga kolog boot, sige lang
Iluwas na nindo iyan, bako lang hale sa nguso
Iluwas nindo hale sa daghan
Bako lang tabi sa tulak,
Ta tibaad maati iyan.
Dai ako malinig kaan.
Pwede man siguro hale sa puso
Pero madugo-dugo iyan,
Grabe iyan sa makamantsa
Dipisilon ihale, maski maggamit ka pa
nin Tide o Bleach o Perlas
Dai ako malaba kaan.

Si mga gusto magkanta, sige lang
Magkua na lang tabi nin gitara
O maski magkunwari na lang:
Arogon na lang an tono gamit
An nguso, diskartehan na lang.
Mag-onomatopeia ka
Ibali mo na an mukha mo,
Para mamatean mi an daloy kan tanog.

Si magsintonado, mayo man problema,
Kunwari man daa nakainom na an samong
mga talinga.

Kunsabagay
Kita-kita na man lang.

[Salvosa, 2011 – Second Draft {shared during the first ALA Papercup Session}]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s